Kaj Munk College
Klas Uur Nieuwe situatie Oude situatie
LG2ROL_3 Wo7 Vrij ROL (BAG)
LG2ROL_4 Wo8 Vrij ROL (GKS)
LG3ROL_3 Wo8 Vrij ROL (GKS)
LG4ROL_4 Wo8 Vrij ROL (GKS)
1VS1 Wo1 Vrij FA (FAY)
1VS1 Wo2 GS (COM) in 141 NE (DRE)
1VS1 Wo3 S-uur (COM) in 141 O&O (COM)
1VS1 Wo4 NE (COM) in 141 O&O (COM)
1VS1 Wo5 - Wo7 Vrij Les
1VS2 Wo1 Vrij O&O (KUI)
1VS2 Wo2 GS (DRE) in 143 O&O (KUI)
1VS2 Wo3 S-uur (DRE) in 143 NE (DRE)
1VS2 Wo4 NE (DUG) in 143 BI (KUI)
1VS2 Wo5 - Wo6 Vrij Les
1VS3 Wo1 Vrij O&O (COM)
1VS3 Wo2 GS (RYN) in 145 O&O (COM)
1VS3 Wo3 S-uur (VEL) in 145 NE (SLO)
1VS3 Wo4 NE (FAY) in 145 FA (FAY)
1VS3 Wo5 - Wo7 Vrij Les
1VH1 Wo1 Vrij NE (DOL)
1VH1 Wo2 GS (DOL) in 146 NE (DOL)
1VH1 Wo3 S-uur (WEB) in 146 WI (WEB)
1VH1 Wo4 NE (DOL) in 146 EN (DOL)
1VH1 Wo5 Vrij FA (DUG)
1T1 Wo1 Vrij NE (AKR)
1T1 Wo2 GS (BOS) in 147 AK (BOS)
1T1 Wo3 S-uur (AKR) in 147 EN (HAA)
1T1 Wo4 NE (AKR) in 147 lokaal 101
1T1 Wo5 Vrij GS (TON)
1T2 Wo1 Vrij NE (HUI)
1T2 Wo2 GS (HUI) in 148 NE (HUI)
1T2 Wo3 S-uur (HUI) in 148 GS (TON)
1T2 Wo4 NE (GKS) in 148 WI (GKS)
1T2 Wo5 Vrij WI (GKS)
1T3 Wo1 Vrij FA (TOL)
1T3 Wo2 GS (HUL) in 149 WI (HUL)
1T3 Wo3 S-uur (HUL) in 149 WI (HUL)
1T3 Wo4 NE (HUL) in 149 GS (RYN)
1T3 Wo5 - Wo7 Vrij Les
1HM1 Wo2 GS (MLA) in 101 FA (MLA)
1HM1 Wo3 - Wo4 WI - 1HM1 - BAR LO (BAR)
1HM1 Wo5 - Wo7 Vrij Les
1HM2 Wo1 Vrij NE (GRO)
1HM2 Wo2 GS (VOB) in 102 AK (POS), AK (XZOM)
1HM2 Wo3 - Wo4 WI - VOB - 1HM2 WI (VOB)
1HM2 Wo5 - Wo7 Vrij Les
1HM3 Wo1 Vrij FA (MLA)
1HM3 Wo2 GS (LIE) in 103 BI (LIE)
1HM3 Wo3 - Wo4 WI - PLE - 1HM3 LO (PLE)
1HM3 Wo5 - Wo7 Vrij Les
1B1 Wo1 Vrij NE (SLO)
1B1 Wo2 GS (HEU) in 104 lokaal 112
1B1 Wo3 WI - 1B1 - BUR WI (REE)
1B1 Wo4 WI - DAM - 1B1 WI (REE)
1B1 Wo5 - Wo7 Vrij Les
1B2 Wo1 Vrij WI (WEB)
1B2 Wo2 GS (POS) in 105 LB (DEK)
1B2 Wo3 - Wo4 WI - RYN - 1B2 Les
1B2 Wo5 - Wo6 Vrij Les
2VS2 Wo2 FA (FAY) in 045 lokaal 046
2VS2 Wo3 LB (DEK) in 112 lokaal 143
2VS2 Wo4 WI (SCO) in 113 lokaal 112
2T1 Wo1 AK (BOS) in 045 lokaal 152
2T1 Wo5 - Wo6 O&O (KRI) in 174b lokaal 161b
2T2 Wo1 - Wo2 LO (HAA) lokaal KMC2
2T2 Wo3 WI (HIJ) in 249 lokaal 101
2T2 Wo5 - Wo6 Vrij O&O (DIN)
2T3 Wo2 WI (KIE) in 241 lokaal 102
2T3 Wo4 NE (HUI) in 002 lokaal 003
2T3 Wo7 - Wo8 O&O (COM) in 174b lokaal 161a
2H1 Wo4 DU (IWA) in 046 lokaal 246
2H3 Wo2 WI (GKS) in 248 lokaal 105
2H3 Wo3 AK (BOS) in 106 lokaal 152
2B1 Wo1 - Wo2 LO (PLE) in DT lokaal HV3
2B1 Wo3 AK (DUK) in 116, AK (XZOM) in 116 AK (DUK), AK (XZOM)
2M1 Wo2 WI (BAG) in 047 lokaal 103
2M2 Wo3 WI (TGR) in 010 lokaal 103
2M2 Wo4 EC (AWI) in P02 lokaal 146
2M3 Wo3 AK (POS) in P03 lokaal 141
2M3 Wo4 WI (TGR) in 010 lokaal 103
2M3 Wo5 - Wo6 Vrij LO (CRE)
3S1 Wo6 FA (DUG) in 043 lokaal 048
3S2 Wo4 AK (DUK) in 116 lokaal 148
3V1 Wo7 - Wo8 Vrij LO (BRD)
3V2 Wo1 - Wo2 LO (ORT) in HV3 lokaal SPE1
3V2 Wo6 TE (VEL) in 106 BI (DAM)
3V2 Wo8 Vrij TE (VEL)
3T1 Wo4 AK (BOS) in 106 lokaal 152
3T1 Wo5 WI (REE) in 101 KMC (HOF)
3T1 Wo6 - Wo7 Vrij Les
3T3 Wo1 EC (XSTR) in P02, EC (AWI) in P02 EC (AWI), EC (XSTR)
3T3 Wo3 - Wo4 LO (STR) in KMC1 lokaal KMC2
3H1 Wo1 Vrij DU (HOR)
3H1 Wo3 LO (BRD) in KMC2 lokaal DT
3H1 Wo4 DU (HOR) in 246 LO (BRD)
3H3 Wo3 WI (GKS) in 252 lokaal 105
M3GS_B Wo5 GS (HEU) in 003 lokaal 104
M3NA_1 Wo1 Vrij NA (KRI)
M3NA_1 Wo2 NA (KRI) in 112 Vrij
M3SK_8 Wo3 SK (TPR) in 166 lokaal 167
M3SK_A Wo6 SK (TPR) in 166 lokaal 167
3M1 Wo1 - Wo2 MA (SBO) in 050 lokaal 147
3M1 Wo3 EN (WAA) in 003 lokaal P03
3M2 Wo1 - Wo2 LO (STR) in KMC2 lokaal DT
3M2 Wo3 EN (NST) in 047 lokaal 145
3M2 Wo4 WI (BAG) in P01 lokaal 145
3M2 Wo7 Vrij BI (WER)
3M3 Wo2 Vrij MA (HEE)
3M3 Wo3 EC (AWI) in P02 lokaal 146
3M3 Wo4 NE (KLG) in 003 lokaal P02
3M3 Wo5 MA (HEE) in 048 BI (WER)
3M4 Wo1 Vrij BI (DAM)
3M4 Wo2 EC (AWI) in P02 lokaal 146
3M4 Wo3 CKV1 (KLG) in 004 lokaal P01
3M4 Wo6 NE (KLG) in 003 lokaal P02
3M5 Wo1 MA (HEE) in 003 lokaal 280
3M5 Wo3 WI (KIE) in 241 lokaal 102
3M6 Wo1 EN (NST) in 004 lokaal 145
3M6 Wo2 EN (NST) in 003 lokaal 145
3M6 Wo4 WI (KIE) in 241 lokaal 102
V4AK_8 Wo1 AK (DUK) in 002 lokaal 148
4V1 Wo4 NE (DEA) in 049 lokaal 149
4V3 Wo4 LB (DEK) in 112 lokaal 143
H4NL&T_2 Wo5 - Wo6 NL&T (ZAV) in 111 lokaal 166
4H5 Wo3 - Wo4 MA (SBO) in 050 lokaal 147
4H5 Wo5 - Wo6 Vrij LO (HAA)
4H6 Wo7 - Wo8 Vrij LO (FBA)
4H7 Wo1 LB (DEK) in 052 lokaal 143
M4BI_1 Wo1 - Wo2 Vrij BI (WER)
M4LO2_4 Wo3 - Wo4 LO2 (CRE) in HV3, LO2 (ORT) in HV3 LO2 (CRE), LO2 (ORT)
M4ML_CRE1 Wo8 Vrij ML (CRE)
4M3 Wo5 NE (KLG) in 052 lokaal P02
4M4 Wo2 NE (SLO) in P03 lokaal P02
4M5 Wo1 WI (GKS) in 248 lokaal 105
4M5 Wo2 NE (AKR) in 002 lokaal 101
5V3 Wo3 NE (DEA) in 250 lokaal 149
H5SK_4 Wo3 SK (OSK) in 167 lokaal 166